Điều khoản dịch vụ

Khánh Ngọc 10-10-2019

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý các điều khoản này.

Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách hàng tiếp tục sử dụng trang web, sau khi cần thay đổi về điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách hàng chấp nhận với những thay đổi đó.

Quy định khi sử dụng website

Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật của Việt Nam.

Khách hàng không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tan, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của khách hàng khi không liên lạc được 2 lần sau khi quý khách đã đặt hàng. Chúng tôi có thể hỏi thêm về số điện thoại và địa chỉ trước khi giao đơn hàng.

Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin giá cả chính xác nhất cho khách hàng. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có sai sót xảy ra, tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy đơn hàng đó cho quý khách hàng.

BÌNH LUẬN

Gọi ngay

Nhắn tin

Messenger

zalo

Live chat